FINANSOWANIE

Dofinansowanie:

​5000 PLN do montażu instalacji fotowoltaicznej

 

Dla kogo?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Jak składać wnioski?

BOZON przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania. Należy jedynie podpisać wniosek i dostarczyć do WFOŚIGW (w tej chwili wszystkie wnioski składamy tylko droga elektroniczną).

 

Niezbędne dokumenty:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

 • Pełnomocnictwo dla BOZON

 

 

KROKI DO DOTACJI:

 1. Wstępny audyt z doradcą BOZON

 2. Dobór urządzeń i indywidualnych rozwiązań

 3. Podpisanie umowy z BOZON

 4. Utworzenie profilu zaufanego i

 5. Dostarczenie dokumentów wymaganych przez WFOŚIGW

 6. Oczekiwanie na dotację

  

UMÓW SIĘ NA AUDYT Z BOZON!

Dofinansowanie

 • do 45% na pompy ciepła    

 • do 50% na instalacje fotowoltaiczne    

 • do 30% na kolektory słoneczne

 

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami /współwłaścicielami budynku mieszkalnego o dochodzie rocznym do 100 000 zł (na gospodarstwo domowe).


Jak składać wnioski?

BOZON przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania. Należy jedynie podpisać wniosek i dostarczyć do WFOŚIGW.

 

Niezbędne dokumenty:

 • Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie

 • Dokument potwierdzający wysokość rocznych dochodów wnioskodawcy

 

 

KROKI DO DOTACJI:

 1. Wstępny audyt z doradcą BOZON

 2. Dobór urządzeń i indywidualnych rozwiązań

 3. Podpisanie umowy z BOZON

 4. Dostarczenie dokumentów wymaganych przez WFOŚIGW

 5. Podpisanie wniosku o dotację (przygotowanego przez BOZON)

 6. Oczekiwanie na dotację

 
MONTAŻ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LUB DO 30 MIESIĘCY OD DATY ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 

UMÓW SIĘ NA AUDYT Z BOZON!

Jednym ze sposobów sfinansowania instalacji PV może być kredyt bankowy.

W tek chwili na rynku dostępne są przynajmniej trzy kredyty gotówkowe dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych. Kredyty te oferują następujące instytucje:

 1. BOŚ BANK, RRSO: 5,60 - 5,89 %

 2. CREDIT AGRICOLE RRSO: 9,64%
  negocjowalne indywidualnie

 3. PKO BP, RRSO: 5,34%

Ponadto na rynku funkcjonuje bogata oferta kredytów gotówkowych dla konsumentów indywidualnych. Wszystkie te opcje finansowania cechują się wydłużonym do 10 a nawet 15 lat okresem spłaty.

Jak składać wnioski kredytowe? 

Indywidualnie w banku, jakkolwiek BOZON służy wszelką możliwą pomocą i poradą.

Niezbędne dokumenty:

 • Wyniku audytu

 • Projekt instalacji wraz z wyceną

 • Zaświadczenie o zarobkach

 • Dowód własności nieruchomości (w niektórych przypadkach)

KROKI DO KREDYTU:

 1. Wstępny audyt z doradcą BOZON

 2. Dobór urządzeń i indywidualnych rozwiązań

 3. Podpisanie umowy z BOZON

 4. Złożenie wniosku kredytowego w banku

 5. Oczekiwanie na decyzję.

UMÓW SIĘ NA AUDYT Z BOZON!

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) wydatków poniesionych na wymienione w ustawie cele termomodernizacyjne, jednak przy spełnieniu pewnych założeń:

 • prace termomodernizacyjne muszą być zakończone w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek

 • wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez podmiot niekorzystający ze zwolnienia VAT

 • kwota odliczenia to 53 tys. PLN, liczone łącznie dla wszystkich inwestycji danego podatnika

 • o ile podatnik dostanie zwrot takich wydatków w jakiejkolwiek formie (dotacje gminne, z funduszy ochrony środowiska, jako ulga podatkowa na podstawie Ordynacji podatkowej), wtedy taki zwrot musi doliczyć do swojego dochodu.

 

Przykład

Podatnik w roku 2019 poniósł wydatki na inwestycję termomodernizacyjną w wysokości 67 tys. PLN. W zeznaniu  podatkowym za rok 2019 wykazał 23 tys. dochodu. W lutym 2020 r. otrzymał dotację na tą samą inwestycję w kwocie 12 tys. PLN. Za rok 2020 miał 100 tys. PLN dochodu. Jak podatnik może skorzystać z ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Rok 2019: w zeznaniu podatkowym za rok 2019 podatnik odliczy 23 tys. PLN, czyli wykaże dochód do opodatkowania w wysokości 0 PLN

Rok 2020: w zeznaniu podatkowym za rok 2020 podatnik wykaże dodatkowy dochód związany z otrzymaną dotacją (12 tys. PLN) i jednocześnie odliczy do tej pory nieodliczone wydatki termomodernizacyjne od maksymalnej kwoty odliczenia (53 tys. – 23 tys. PLN = 30 tys. PLN). W związku z tym w zeznaniu za rok 2020 wykaże kwotę dochodu w wysokości 82 tys. PLN (100 tys. PLN + 12 tys. PLN – 30 tys. PLN).