GWARANCJE

Moduły solarne

 • Producenci z listy 2020 Bloomberg Tier 1

 • 25 lat gwarancji na uzysk mocy

Inwerter 

 • 10 lat gwarancji na produkt

 • Polska instrukcja obsługi

 • Serwis w Polsce. 

Montaż

 • 2 lata gwarancji BOZON na prawidłowe działanie systemu montażowego

Moduły solarne

 • 20 do 30 lat gwarancji na produkt

 • 25 do 30 lat na uzysk mocy

Inwertery

 • 2+7 lat podstawowej gwarancji po rejestracji produktu w solar web

 • Płatne rozszerzenie do nawet 25 lat.

Montaż

 • 5 lat gwarancji BOZON na prawidłowe działanie systemu montażowego

Moduły solarne

 • 20 do 30 lat gwarancji na produkt

 • 25 do 30 lat na uzysk mocy

Inwertery

 • 2+7 lat podstawowej gwarancji po rejestracji produktu w solar web

 • Płatne rozszerzenie do nawet 25 lat.

Baterie B-BOX

 • 6000 cykli ładowania akumulatora

Montaż

 • 8 lat gwarancji BOZON na prawidłowe działanie systemu montażowego

GWARANCJA MONTAŻOWA BOZON

PAKIET PODSTAWOWY

 • Dedykowane do powierzchni systemy nośne dla modułów fotowoltaicznych

 • Elementy złączne w klasie C2 i C3

 • Dodatkowe uziemienie instalacji PV

 • Zgodne z normami i wymaganiami prawnymi zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe po stronie AC oraz DC w tym odpowiednia zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

 • Okablowanie solarne 4 mm

 • Ułożenie okablowania zgodnie ze sztuką

 • Zgłoszenie serwisowe w 48 h

 • Reakcja serwisu w 14 dni roboczych

 • 2 lata gwarancji

PAKIET ROZSZERZONY

 • Dedykowane do powierzchni systemy nośne dla modułów fotowoltaicznych

 • Elementy złączne w klasie C4 i C5

 • Dodatkowe uziemienie instalacji PV

 • Zgodne z normami i wymaganiami prawnymi zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe po stronie AC oraz DC w tym odpowiednia zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

 • Okablowanie solarne 6 mm

 • Ułożenie okablowania zgodnie ze sztuką

 • Dodatkowy licznik dwukierunkowy do analizy zużycia energii

 • Zgłoszenie serwisowe w 24h

 • Reakcja serwisu do 7 dni roboczych.

 • Co najmniej dwa przeglądy instalacji w roku - gratis

 • Dodatkowe 3 lub 5 lat gwarancji

KIEDY GWARANCJA MONTAŻOWA BOZON JEST WYŁĄCZONA

Niezależnie od czasu trwania okresu gwarancyjnego gwarancja BOZON jest wyłączona w przypadku, gdy uszkodzenie lub brak funkcjonalności, właściwości lub określonych cech elementów instalacji jest wynikiem:

 • użytkowania niezgodnego z instrukcją urządzenia, przeznaczeniem i zasadami użytkowania,

 • uszkodzenia (w tym również nieumyślnego) dokonanego przez Klienta lub osoby trzecie

 • działania tzw. siły wyższej lub zdarzeń losowych w tym, w szczególności: pożary, zjawiska atmosferyczne, wady wynikające z sieci Dystrybutora Energii lub sieci domowej Klienta, działanie zwierząt

 • awarii połączenia internetowego, która nie leży po stronie zainstalowanych u Klienta komponentów np.: zaniku sygnału sieci Internet po stronie ISP, wymiana modemu przez Klienta

 • nienormatywnej pracy sieci AC operatora

 • wszelkiej ingerencji w instalację PV dokonywanej przez osoby do tego nie powołane, w szczególności: wszelkie modyfikacje, zmiany w okablowaniu lub próby konserwacji,

 • nieprzestrzegania istniejących norm i regulacji prawnych w szczególności wynikających z Prawa Budowlanego i Ustawy o OZE.